Privacy policy

  1. Za pośrednictwem portalu dynamication.com zbierane są oraz przetwarzane przez DO OK i Wydawców dane osobowe Użytkowników w celach związanych z realizacją usług portalu, takie jak: nazwisko i imię, adres, adres poczty elektronicznej Użytkownika; podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jest jednak niezbędne do realizacji usług portalu dynamication.com.
  2. Dane osobowe Użytkowników wykorzystywane są przez DO OK zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, za zgodą Użytkownika dane te mogą być przetwarzane także w celach marketingowych Wydawców i DO OK.
  3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane na serwerach DO OK w sposób uniemożliwiający dostęp osobom trzecim zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z p. zm.).
  4. Użytkownik ma prawo do wglądu i aktualizacji swoich danych osobowych poprzez panel administracyjny.
  5. DO OK gromadzi i archiwizuje dane dotyczące dokonywanych przez Użytkownika ze strony dynamication.com płatności na rzecz Wydawców z wykorzystaniem systemu płatności (np. PayU, PayPal).
  6. DO OK zapewnia bezpieczną transmisję danych z użyciem protokołu HTTPS. Dane osobowe oraz dane określone w ust. 5 szyfrowane są z użyciem protokołu SSL, 256 bitowym kluczem. Dostęp do ww. danych mają tylko osoby, które zostały przeszkolone i podpisały stosowne zobowiązania zobowiązujące ich do ochrony.
  7. Użytkownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości w działaniu portalu dynamication.com poprzez email: contact@dook.pro.
  8. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich wniesienia.
  9. Użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji na swój adres e-mail.
  10. DO OK wykorzystuje pliki typu Cookie w celu gromadzenia informacji związanych z korzystaniem z portalu dynamication.com przez Użytkowników i Wydawców.